Browsed by
חודש: ינואר 2019

ניקיון משרדים

ניקיון משרדים

במשרדים העמוסים בפעילות מסתובבים אנשים רבים. חלקם הם, כמובן, העובדים המאכלסים את החדרים השונים, מבקרים במטבחונים, מגיעים לשירותים וכדומה. אבל יש משרדים אשר אליהם מגיעים אורחים, ספקים, נותני שירות ומבקרים נוספים.

הצורך בניקיון למשרדים אלו ולאתרים עסקיים אחרים הינו חיוני וברור מאין כמוהו. למעשה, משרד שבו רוחשת פעילות רבה אינו יכול לתפקד לאורך זמן ללא ניקיון סביר המתבצע על ידי עובדי ניקיון מקצועיים. בדבר אמור לכל חלקי המשרד אבל במיוחד לשירותים ולמטבחונים בהם נוצר לכלוך רב. חוסר ניקיון יכול לגרום להעברת מחלות ונגעים שונים מהשירותים המוזנחים, לפגוע בזרימת העבודה ולפגום באווירת עבודה תקנית.

שירותי ניקיון של חברה מקצועית

על פניו נראה שעבודת ניקיון הינה עבודה שגרתית שכל אחד מכיר ויודע לעשות. אלא, ששירותי ניקיון של חברה מקצועית למשרדים מתבצעים על פי סדר ותכנון קבוע. על מנת שהשירותים יינתנו בתמחור נכון שאינו מעיק על הלקוח יש צורך בהתמחות בנושא ובבחירת העובדים המסוגלים לנקות שטחים גדולים ביעילות רבה. משום כך מחלקים את העבודות לעבודות שוטפות ויומיומיות ובמסגרתן מנקים את כל השטחים בהם יש פעילות רבה. בחדרים ישימו דגש על ניקוי שולחנות וריהוט אחר, על ריקון אשפה, שטיפת רצפות ועוד. בשירותים תינתן תשומת לב לאסלות, למראות ויתר האביזרים. במטבחונים ינוקו הדלפקים, משטחי השיש הכלים והכוסות ועוד.

לצד הניקוי השוטף יש ניקוי יסודי שמתבצע, לרוב,  אחת לשבוע וכאן מדובר על ניקוי של קרמיקות, ניקוי מדפים עליונים שאינם בשימוש שוטף, שטיפת רצפות בחדרים צדדיים ובמחסנים סגורים ועוד. ניקוי חודשי נעשה, לרוב, לחלונות ומשקופים ולאלמנטים אחר נדרשים. מפרט העבודה יכול להשתנות בהתאם לצרכי המקום ולדרישות הלקוחות. לרוב, מתבצעים שירותי הניקיון הללו לאחר או לפני הפעילות במשרדים. יש משרדים, למשל, אשר יבקשו ניקיון שירותים לאורך כל היום וכאן יהיה צורך בהעמדת עובד קבוע במשרה מלאה.

הצעת מחיר מסודרת

השיטה המקובלת ביותר להתקשרות היא על פי תמחור בקבלנות. כלומר חברת ניקיון משרדים מציעה מחיר לניקיון והיא מבצעת את העבודה בעזרת עובדת אחת או מספר עובדים לפי ראות עיניה. היא מספקת את כל ציוד וחומרי הניקיון, דואגת לתחלופת עובדים במקרה של מחלות חופשות וכדומה, משלמת את שכרם של העובדים כולל התנאים הסוציאליים, דמי הנסיעות וכדומה. כך פטור הלקוח מיחסי עובד ומעביד.

שיטת תמחור אחרת היא לפי שעת עבודה וגם כאן לא נוצרים יחסי עובד ומעביד. חברת ניקיון מבטחת עצמה בפוליסות ביטוח מתאימות. בדרך זאת שני הצדדים נהנים ושירותי הניקיון מתבצעים על הצד הטוב ביותר.